Tulkkauspalvelut

Toimintaympäristön esteettömyys ei aina riitä toimivaan kommunikaatioon. Kun kuulemisen kanssa on vaikeuksia, huulioluvun edellytykset eivät täyty tai henkilöillä ei ole yhteistä kommunikaatiomenetelmää, tarvitaan tulkkia, jonka välityksellä vuorovaikutus onnistuu.

1.9.2010 tuli voimaan laki Vammaisten henkilöiden tulkkauspalvelusta. Lain mukaan vastuu tulkkauspalvelun järjestämisestä siirtyi Kansaneläkelaitokselle. Tulkkauspalveluun on oikeus henkilöllä, jolla on kuulonäkövamma, kuulovamma tai puhevamma ja joka vammansa vuoksi tarvitsee tulkkausta työssä käymiseen, opiskeluun, asiointiin, yhteiskunnalliseen osallistumiseen, harrastamiseen tai virkistykseen.

Kaikki tulkkauspalveluun liittyvät päätökset tehdään Turussa sijaitsevassa Kelan Vatu-keskuksessa (Vammaisten tulkkauspalvelukeskus). Vatu-keskus palvelee ma-pe klo 10-15.

Tulkkauspalvelupäätös


Tulkkauspalvelupäätöstä haetaan Kelalta. Tätä varten on lomake TU 1, Vammaisen henkilön tulkkauspalvelu. Lisäksi hakijan tulee täyttää asiakasprofiililomake TU 10, Kuulo- tai kuulonäkövammaisen asiakasprofiili (ruotsinkieliset lomakkeet TU 1r ja TU 10r).

Hakemuksen liitteeksi tarvitaan sosiaali- ja terveydenhuollon tai muun asiantuntijan lausunto kuulovammasta ja tulkkauksen tarpeesta. Lomakkeet voi tulostaa Kelan www-sivuilta tai hakea Kelan toimistosta/palvelupisteestä Täytetyt lomakkeet toimitetaan Vatu-keskukseen tai Kelan toimistoon/palvelupisteeseen.

Tulkkauspalvelu on ilmaista


Tulkin käyttäjän ei tarvitse maksaa tulkkauspalvelusta. Kuulovammainen henkilö voi käyttää tulkkia vähintään 180 tuntia vuodessa ja kuulonäkövammainen vähintään 360 tuntia. Jos vähimmäistuntimäärä ei riitä, voi Kelalle tehdä hakemuksen lisätunneista. Tähän käytetään lomaketta TU 1, TU 1r.

Kela maksaa palvelusta aiheutuvat kulut tulkkauspalvelun tuottajalle eli tulkkauspalveluyritykselle. Tulkin käyttö ei poista oikeutta muihin palveluihin tai apuvälineisiin.

Tulkkauspalvelun maksaja voi olla myös vakuutusyhtiö, jos kuulovamma on tullut esimerkiksi liikenneonnettomuudessa tai työtapaturmassa. Maksaja voi olla myös Valtiokonttori, jos kuulovamma on aiheutunut sodassa tai armeijassa.

Tulkkausmenetelmät ja tulkin käyttö


Tulkin käyttäjällä oikeus valita menetelmä, jolla hän haluaa itselleen tulkattavan. Lisätietoa vaihtoehtoisista menetelmistä: Tulkkausmenetelmät

Tulkkia voi käyttää kaikissa elämän tilanteissa: perhejuhlissa, kokouksissa, koulutustilaisuuksissa, luottamustehtävissä, harrastuksissa ja lyhytaikaisessa opiskelussa. Tulkkia voi käyttää myös päätoimisessa opiskelussa, mutta silloin pitää hakea erillistä opiskelutulkkauspäätöstä Kelalta.

Tulkin saa myös ulkomaanmatkalle, jos matka kestää korkeintaan kaksi viikkoa. Pidemmille matkoille tulkin voi saada perustellusta syystä. Hakemus tehdään lomakkeella TU 3, Vammaisen henkilön tulkkauspalvelu ulkomaanmatkalle (TU 3r) ja hakemukseen liitetään selvitys matkaohjelmasta tai muu kuvaus matkasta. Tulkkausta ulkomaanmatkalle ei tarvitse hakea, jos kyseessä on ns. 20–22 tunnin risteily, jonka aikana ei käydä maissa. Tällainen matka katsotaan kotimaan matkaksi.

Lisätietoja


Opas tulkkauspalvelusta 4/2016
PDF 169 kb, päivitetty 12.4.2016


Kommunikaatiosihteeri
Tarja Kaikkonen
tekstiviestit
p. 050 5365 162
tarja.kaikkonen @ kuuloliitto.fi

Kela / Vammaisten tulkkauspalvelukeskus Peltolantie 3, 20720 Turku
p. 020 634 2802
tekstiviesti 020 634 2900
faksi 020 634 1599
tekstipuhelin 020 634 2813, 020 634 2814
vatu @ kela.fi

Tulkkauspalvelusta löytyy tietoa Kelan sivuilta osoitteesta http://www.kela.fi/vatu

© Kuuloliitto ry