Tervetuloa Kuulokynnys- esteettömyyssivuille!

Kuuloliiton Kuulokynnys-verkkosivut sisältävät ajankohtaista tietoa esteettömän toimimisympäristön osa-alueista erityisesti kuulovammaisen näkökulmasta. Lisäksi sivuilta löytyy ratkaisuja hyvien käytännön toteutusten pohjaksi.

Kuulovammaiselle esteetön toimimisympäristö voidaan hahmottaa eri osa-alueiden kautta. Kuulokynnys-sivusto on jaettu kuuteen osioon, jotka Kuuloliitossa on nähty merkittävinä esteettömyyden näkökulmasta. Kiinnittämällä näihin osa-alueisiin huomiota voidaan ympäristön esteitä, "kynnyksiä", madaltaa tai poistaa.


AjankohtaistaBirgit Nofftz´n raportti kirjoitustulkkauksen tilanteesta eri maissa

Viestintävirasto: Kuulo- ja puhevammaisilla oikeus tekstiviestipalveluun ja internet-liittymään

Suomi on kirjoitustulkkauksen edelläkävijä

Tiedote: Tulkit pohtivat alan vaihtoa

Välikysymys tulkkauspalvelusta

Kelan tiedote yleisötulkkauksen järjestämisestä

Susanna Silbersteinin Työelämätulkkaus-hankkeen raportti löytyy sähköisenä Humakin sivulta: Humak: Projektiraportit ja selvitykset

Liisa Tiittula & Päivi Rainò: Ohjelmatekstityksen laatu ja saavutettavuus vastaanottajan näkökulmasta

Esteettömyydestä


Ympäristössämme on paljon esteitä, jotka voivat vaikeuttaa päivittäisestä elämästä selviytymistä. Tällaiset esteet koskevat erityisesti niitä, joilla on esimerkiksi kuulemisen, näkemisen tai liikkumisen ongelmia. Ympäristöjä suunniteltaessa näiden ryhmien lähtökohtia ei ole useinkaan huomioitu. Esimerkiksi meluisa ympäristö voi estää osallistumisen keskusteluun tai portaat voivat konkreettisesti estää tilaan pääsyn.

Esteetön ympäristö soveltuu lähtökohtaisesti kaikille. Olennaista on, että ympäristöstä kokonaisuudessaan pyritään muokkaamaan toimiva ja helposti lähestyttävä. Toimintaa rajoittavat ongelmat ovat pääasiassa ympäristössä, eivät yksilössä itsessään. Tämä vammaisuuden sosiaalinen malli on vastakohtainen lähestymistapa niin sanotulle lääketieteelliselle mallille, jossa toimenpiteet kohdistetaan ensisijaisesti yksilöön.

Saavutettavuus-käsitettä käytetään usein esteettömyyden synonyymina, etenkin palveluista ja tuotteista puhuttaessa. Saavutettavuus liittyy yleisellä tasolla asenteisiin; miten toimintojen tai tuotteiden suunnittelijat, rahoittajat ja toteuttajat osaavat toiminnassaan huomioida erilaisten käyttäjäryhmien tarpeet.

Oikopolut

Opiskelijan tietopankkiOpiskelijan tietopankki
Tietoa oppitunneista ja pääsykokeista sekä vinkkejä ryhmätöihin.
TulkkausmenetelmätTulkkausmenetelmät
Tietoa erilaisista menetelmistä ja havainnollistavia videoita.
PalauteOta yhteyttä!
Liiton pääverkkosivuilta löydät yhteystiedot ja voit antaa palautetta Kuulokynnyksestä.
MateriaalipankkiMateriaalipankki
Liiton pääverkkosivuilla esitteet, oppaat, raportit
ja julkaisut.

© Kuuloliitto ry